Corinna Hawkes: ciutats i menjar

Si volem aconseguir canvis vertaders, necessitem transformar els sistemes alimentaris a escala global. Conversem amb Corinna Hawkes sobre els desafiaments que assumixen les grans ciutats, la relació entre el món urbà i el rural, i la importància de la responsabilitat individual en la transformació dels nostres sistemes alimentaris.