FAO: nous desafiaments després de 75 anys d’història

Una guerra cruel. Aquesta va ser l’espurna que va detonar la creació d’una entitat capaç d’alleujar les seues conseqüències. La FAO va lluitar contra la fam de postguerra. I va eixir victoriosa. Des dels seus començaments, l’Organització ha aconseguit grans progressos en la reducció de la fam i de la pobresa, així com en la millora de la seguretat alimentària i la nutrició.